İlan karşılaştırması yapabilmeniz için en az 2 adet ilan seçmeniz gerekmektedir.


Kapat

Satış Sözleşmesi

 Satış sözleşmesi

Satım (satış) sözleşmesi "iki tarafa borç yükleyen sözleşme"lerdendir. Diğer bir ifadeyle, satıcı ve alıcı hem borçlu, hem de alacaklıdırlar. Satıcı, satılan malı, hakkı veya mal varlığı değerinin mülkiyet ve zilyetliğini alıcıya devretmek bakımından borçlu, semeni (satış bedelini/parayı) ondan istemek bakımından alacaklıdır. Aynı şekilde alıcı da, semeni satıcıya ödemek bakımından borçlu, fakat satılan şeyin mülkiyet ve zilyetliğinin kendisine devredilmesini istemek bakımından alacaklıdır.

Satım Sözleşmesinin Unsurları Nelerdir?

Borçlar Kanunu md.182 satım sözleşmesini tanımlamıştır. Sözleşmenin başlıca unsurları;
Satılan mal: Ekonomik değeri olan herşey satış sözleşmesinin konusu olabilir.
Satış bedeli : Türk parası yada döviz olabilir.
Tarafların bu hususlarda anlaşmaları : Yanların karşılıklı birbirine uygun irade beyanları sözleşmeyi oluşturur.                                                                                                                                                        Danışman Ali Korkmaz

Yararlı Bilgiler
+90 (256) 813 33 29

didimemekemlak.com, Tüm Hakları Saklıdır.

Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir
Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir
UA-178415158-1